menkinti

menkinti
meñkinti, -ina, -ino tr. 1. nelaikyti, nepripažinti svarbiu, vertingu: Jis tik menkina kitų nuopelnus . Internacionalizmas mene gimsta nemenkinant ir skurdinant tautinį meną (sov.) sp. 2. daryti menką, prastinti: Prastas samdinės mergos apdaras – stori marškiniai, žičkinė liemenė, languotas, apsitrynęs sijonas – nė kiek nemenkino jos patrauklios išvaizdos V.Myk-Put. 3. refl. J žemintis. \ menkinti; numenkinti; pamenkinti; sumenkinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • menkinti — meñkinti vksm. Tai nemeñkino jõ autoritèto …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • krividyti — ×krivìdyti, ija, ijo (brus. кpiвдзiць, l. krzywdzić) 1. tr. J skriausti: Kam krividiji mažesnį! Brž. Ir krivìdija gi visi tave An. Jūs tik tos senės nekrivìdykiat! Up. Mažesnį visi krivìdija Skr. Nekrivìdyk vaiko Vb. | refl. tr.: Kas gi iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mažinti — mãžinti ( yti), ina, ino K, J; R 1. tr. daryti mažesnės apimties: Reiks mažint kepurė – krinta ant akių Vb. Nuotraukas galima didinti ir mažinti rš. Taipo mūsų tėviškės dalis mažinama CII319. Nedaleido …, ribas vedant, mažinti žemes M.Valanč.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • menkinimas — meñkinimas sm. (1) → menkinti 1: Žmoniškumo reikšmės menkinimas rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • niekis — 1 niẽkis sm. ppr. nom. sing. (2) 1. I, Kos36 niekam vertas, neturintis reikšmės dalykas: Kas tu esi prieš mane? Niẽkis J. Žmogus be mokslo yra niekis DŽ. Ką jis šneka, tai niẽkis NdŽ. ║ menkniekis, mažmožis: Tai niẽkis, aš pats galiu tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numenkinti — numeñkinti tr. 1. padaryti ne tokį reikšmingą, numažinti: Henrikas Valua savo pasižadėjimais bajorams visiškai numenkinęs karaliaus valdžią rš. 2. nusilpninti: Vaikas ligos numenkytas – galia ir numirti Šts. menkinti; numenkinti; pamenkinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamenkinti — pameñkinti 1. tr. padaryti menkesnį, prastesnį: Aš tau veliju nei iš vieno avilio korių pjauti, nesa tu tikt per išpjovimą savo avilius pamenkini Rdž. 2. refl. pasižeminti, nusižeminti: Ans menkinte pasimeñkino J. menkinti; numenkinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papiginti — papìginti 1. tr. K, Lkv, Al, Pc per pigiai parduoti: Papìginau javus, o būčiau gavęs brangiau J. Papìgino karvę, al ką dabar padarysi! Mžš. Nepapìgyk – gera karvė Erž. Aš šiandie rugius papìginau OG332. | refl.: Iš ryto paspìginau su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prastinti — prãstinti ( yti), ina, ino tr. 1. daryti prastą, prastesnį, bloginti: Prãstinti valgį DŽ. 2. laikyti per prastu, menkinti: Aš da prãstinau medžiagą, ė reikta tada pirkt, bet papuolo Sdk. Dabar jį prãstina, o ana buvo per prasta Grk. Jis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • silpninti — sil̃pninti ( yti), ina, ino tr. NdŽ, DŽ1, sìlpninti ( yti K) Š, Rtr, NdŽ; N, Sut, M, L 1. DŽ daryti fiziškai silpną, silpnesnį: Ten alkis tave silpnina J. Troškulys esti labai gailus, silpnina žmogų ir alpina A.Baran. Arbata sil̃pnina žmogų Erž …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”